بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

۱- مقدمه

اهمیت آموزة امامت و مهدویت در مجموعة انگاره­های فکری تشیع، چنان است که بهره­مندی تک تک افراد و اصناف جامعة پیرامونی ما را از این آموزه­ها ضروری بلکه حیاتی می­سازد. روحانیت شیعه نیز همواره با تبیین امور دینی و پاسداری از حریم مقدسات و اعتقادات مکتب اهل بیت علیهم السلام، از گذشته تاریخ تاکنون نقشی اساسی را در این باره ایفا کرده است.

در این میان، دشمنان تشیع نیز همواره درصدد شبهه افکنی در مبانی اعتقادی شیعه بوده و از هیچ تلاشی برای مقابله با عظمت و شوکت این مکتب حقه فروگذار ننموده‌اند.

با نگاه و سیر در تاریخ، به وضوح مشاهده می نمائیم که از مهمترین تلاش های تقابل با تشیع، فرقه سازی و مدّعی پروری میباشد تا از دریچه‌ی آن، به ایجاد انشقاق و شبهه افکنی در جامعه شیعی پرداخته، و کج روی و انحرافی جدید در دین را بنا نمایند.

بدین جهت بر حوزه های علمیه شیعه و تمامی نهادهای مربوطه لازم است تا همچون همیشه به رصد این فرقه های ضاله اهتمام ورزیده و در دفع و رفع شبهات انان کوشا باشد.

 

جریان‌های نوپدید و انحرافی همچون؛ بهائیت، وهابیت، احمد اسماعیل همبوشی بصری، منصور هاشمی خراسانی، تصوف و عرفان های کاذب، مسیحیت تبشیری، زرتشت و ملی گرایی و فرقه های کلامی دیگر، از جمله مواردی هستند که بایستی به نقد و بررسی آنان پرداخت.

۲- ضرورت

برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی­ و همچنین اگاهی بخشی خواص جامعه، به دلایل زیر بایسته و ضروری می­نماید:

 

۱ – اهمیت و ارزندگی فوق العادة مباحث امامت و مهدویت به عنوان شاخصة اعتقادی شیعة امامیه.

۲ – لزوم پرورش اندیشه­ورزان متکلم و مدافع در روشنگری، مقابله با شبهات، تدریس ، عرصه گشایی و دفاع از آموزه­های امامت و مهدویت و بویژه جریان های مذکور.

۳ – لزوم برآوری نیاز گروه­های انسانی شیعه در پاسخگویی روزآمد و کارآ به شبهات فرقه های انحرافی و رفع اشکالات و تهاجمات فکری پیش رو.

۳- اهداف

با عنایت به رویکرد آموزشی و تبلیغی مورد نظر، که بهره­مندی فعالان عرصه‌ی دین و فرهنگ از آموزه­های امامت و مهدویت می­باشد، موسسه بصائر در پی آن است که با افزایش دانش امامت و مهدویت و مهارت­های فراخوانی و تبلیغ و بازداری و دفاع و تدریس و نیز گفتگو و مناظره علاقمندان، به دفاع از مبانی اعتقادی امامت و مهدویت و مقابله با فرق ضاله و خصوصا جریان های مذکور بپردازند.

در مجموع می­توان اهداف مورد نظر از این دوره‌های آموزشی را چنین برشمرد:

– گسترش و ژرفابخشی به شناخت مخاطب در مباحث امامت و مهدیت.

– افزایش توان بخشی مخاطبان در حد بازشناسی و پاسخ به شبهات امامت و مهدویت و مدعیان دروغین و سایر فرقه های انحرافی.

– شناخت و خطایابی ازفرقه های کج پیما و انحرافی و توانمندی و ایجاد هماهنگی در مقابله علمی و میدانی با فرقه ها و جریان های انحرافی.

– پرورش مدرّسین و مبلغان آگاه به آموزه­های امامت و مهدویت در حوزه، دانشگاه و دیگر قلمروهای دینی و فرهنگی.

– اگاهی بخشی خواص جامعه با مبانی مباحث امامت و مهدویت و مصونیت سازی از رشد فرق ضاله .

۴ – دوره ها

بنابر ضرورت ها و اهداف بیان شده، ترسیم سه دوره، با ویژگی ها و مخاطبین مشخص، روش مناسبی برای رسیدن به این هدف به نظر می­رسد:

 

۱ –  دوره کوتاه مدت توجیهی  (با رویکرد گزارش دهی و حساسیت زایی)

۲ – دوره کوتاه مدت آموزشی  (با رویکرد اثباتی و مصونیت سازی)

۳ – دوره بلند مدت  آموزشی  ( تربیت مربّی و  متخصصین پاسخگویی)