دوره مدعی یمانی

احمد الحسن1

مشخصات بروشور

مدت زمان:
3 هفته
آی دی:
Yamani-9905

مربیان:

آدرس

Mashhad   View map

فرقه انحرافی احمد الحسن الهمبوشی

از دیرباز باورهای اخرالزمانی مورد سوء استفاده افراد منحرف بوده و برای رسیدن به اهداف و اغراض مسموم خود، احساسات دینی مردم را بازیچه خود قرار داده اند. با بررسی تبار انحراف در باب مدعیان دروغین مهدویت، مدل های متفاوتی از ادعاها به دست می آید که هرکدام در پس نقاب و تصویری زیبا و خیرخواهانه، چهره واقعی خود را پنهان کرده و عده زیادی از مومنان را فریب داده و از دین اسلام خارج نموده اند. اکنون نیز شاهد بروز افرادی همچون «احمدبصری» هستیم که مردم را با ادهای دروغین خود فریب داده و به وادی هلاکت می کشانند.

احمداسماعیل معروف به «احمدالحسن الیمانی» یکی از جریان های نوظهور در مسیر مهدویت است. وی خود را پنجمین فرزند با واسطه امام دوازدهم دانسته و علاوه بر آن دارای اعاهای بیشماری می باشد که ادعای یمانی بودن، سفارت و وصایت حضرت حجت اساس ادعاهای این شخص را تشکیل میدهد.

مشخصات دوره مجازی «نقد مدعی یمانی»

۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

به صورت آنلاین در پلترم اسکای روم