دوره نقد تصوف

دوره نقد تصوف باتدریس استاد پاکدل

مدرسه زمستانه

آغاز ثبت نام مدرسه زمستانه فرق و ادیان بصائر

وبینار رایگان افتتاحیه دوره نقد احمد الحسن ویژه ی خواهران

وبینار رایگان افتتاحیه نقد احمد الحسن ویژه خواهران

دوره نقد احمد الحسن ویژه ی خواهران

دوره نقد احمد الحسن با تدریس اساتید خواهر ویژه ی خواهران

دوره مجازی نقد و بررسی “بهائیت”

فرقه بهائیت، آخرین وضعیتی که می توان برایشان در نظر گرفت. به رغم اینکه ادعای عدم دخالت سیاسی دارند به عنوان بخشی از اپوزیسیون مخالف انقلاب اسلامی در سطح ملی و بین الملل عمل می کنند. این فرقه نه تنها معارض انقلاب اسلامی، بلکه معارض با اصل اسلام و ادیان آسمانی و ابراهیمی هستند. اگر بخواهیم یک موقعیت از فرقه بهائیت ارائه بدهیم باید موقعیت او را در تناسب به خودمان بسنجیم . از نظر آمار جمعیت ، این فرقه معتقد است هفت میلیون و هشتصد هزار نفر در سراسر جهان هستند،که از نظر ما خیلی کمتر از این تعداد هستند.

دوره نقد مسیحیت تبشیری

دوره نقد مسیحیت تبشیری موسسه فرق و ادیان بصائر