ولایت فقیه

خرداد
13

منصور هاشمی: کشته شدن من مانع فرج است

منصور هاشمی خراسانی میگوید: کشته شدن من، مانع فرج شما است: «اگر من در میان شما کشته شوم، هر آینه خداوند بر شما غضب می‌کند و فرج شما را هزار سال دیگر به تأخیر می‌اندازد و آن گاه نه سرپرستی برای خود می‌یابید و نه پشتیبانی…».[۱] [۱] منصور، هاشمی خراسانی، مناهج الرسول، ص۱۳۰٫

توسطb_admin | اخبار موسسه
جزئیات